West-Papoea, het meest oostelijke deel van Indonesië, heeft een zeer laag welvaartsniveau. De bewoners zijn laag opgeleid en hebben een slechte gezondheid en somber toekomstbeeld. Omdat de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, die vanuit Indonesië missiewerk verricht op Papoea, zich grote zorgen maakte over de lage kwaliteit van het onderwijs, is ze gestart met het geven van gekwalificeerd onderwijs. De zusters hebben echter niet de beschikking over een eigen schoolgebouw, tot nu toe werd er les gegeven in een kleuterschooltje, maar dit gebouw is veel te klein om alle kinderen adequaat les te geven. Gelet op de betekenis en de noodzaak van gekwalificeerd onderwijs voor de kinderen en daarmee de toekomst van Papoea, zijn nieuwe onderwijsvoorzieningen, zoals een schoolgebouw met 6 lokalen en alle verdere faciliteiten van groot belang.

Share the project

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...