Begin 2007 is gestart met de bouw van Maasschool 2. In augustus van datzelfde jaar kon het gebouw feestelijk worden geopend. De school ligt in East Aceh in het dorpje Bukit Kuta.
Voor deze school is als belangrijkste sponsor de Turing Foundation gevonden.
Zij hebben een substantieel bedrag gedoneerd. Milou Halbersma, directeur van de Turing Foundation, was aanwezig bij de ceremoniële opening van de school.
De overige middelen kwamen direct van ZOT die het geld uit particuliere donaties had verkregen.

Een van de eisen van ZOT voor het bouwen van een school is dat de lokale autoriteiten zelf bijdragen aan het verbeteren van de infrastructuur van het dorp. Net als bij Maasschool 1 zijn er nieuwe wegen naar het dorp aangelegd waardoor het materiaal voor de bouw van de school makkelijker aangevoerd kon worden en waardoor tegelijkertijd het dorp ontsloten is. Voor de watervoorziening van het dorp heeft ZOT de hulp ingeschakeld van Taco de Vries van Stichting H2O Partners for Northern Sumatra, Medan.

Conclusie na onderzoek in het gebied is dat de watervoorziening van de school en geheel Bukit Kuta het best geregeld kan worden door een put in het dorp te slaan. Gekeken wordt of het financieel haalbaar is om een put te slaan voor de watervoorziening van het dorp. Voor de ontwikkeling van het gebied is een re-empowerment project gestart. Voor deze school is (net als bij Maasschool 1) gekozen voor een palmolie plantage. ZOT heeft hiervoor een stukje grond naast de school aangekocht.

Share the project

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...