Deze school in het plaatsje Naleung in East Aceh werd geopend in 2006 en biedt plaats aan 200 leerlingen. Dit gebied, waar gedurende 25 jaar een guerrillastrijd is gevoerd, is al die tijd verstoken geweest van hulp van buitenaf. De bouw van de Maasschool heeft een enorm positieve uitwerking op het dorp gehad. Bruggen en wegen zijn door de lokale overheid hersteld. Men is trots op de school en deze wordt goed onderhouden. Er is nagedacht over een re-empowerment project. In 2007 heeft men geprobeerd een viskwekerij rond de school te activeren. Helaas is de visopbrengst tegengevallen door nieuwe overstromingen. De Community is nu bezig op te kijken of ze zullen beginnen met een palmolie-plantage.

Ook is er een aanvraag binnengekomen voor een openbaar toilet voor de dorpelingen. Tot op heden wordt hiervoor een strook land langs de school gebruikt. De leerlingen van de school hebben een eigen toilet op terrein van de school. Het verzoek was of de overige dorpelingen over eenzelfde faciliteit kunnen beschikken. ZOT is nog zoekende om dit te financieren.

Maasschool 1 is voor het district een voorbeeld geworden voor hoe het moet.
Er werken gemotiveerde leerkrachten en voor de lokale overheid is de school het paradepaard; zij houdt nauwlettend toezicht. Deze school dient als voorbeeld voor nog te bouwen scholen.

Share the project

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...