Onze visie

 

Onze visie:

Het geven van onderwijs is het bieden van een toekomst. Kinderen die naar school gaan, krijgen meer structuur in het leven, snappen de wereld beter en zijn beter in staat om hun eigen toekomst te bepalen.

De Stichting 
De Stichting heeft veel expertise opgebouwd in de bouw van scholen. Samen met de lokale overheden heeft ZOT kwalitatief goede scholen gebouwd. Niet alleen stelt de Stichting hoge eisen aan de gebouwen zelf, maar rust zij de scholen ook uit met goed lesmateriaal en besteedt zij aandacht aan de hygiëne en het onderhoud van de gebouwen.

Ook heeft ZOT voorwaarden waaraan de lokale overheden moeten voldoen voor de bouw van een school in hun district:

  • De grond voor de school moet beschikbaar zijn en vrij op naam staan.

  • Men moet snel kunnen beginnen.

  • De lokale overheid dient nauw betrokken te zijn bij het project.

 

Onze sponsors