De Stichting

Doel & Visie

 

Doel

Ons doel is het stimuleren van onderwijs in Indonesië door het bouwen van nieuwe schoolgebouwen. Tevens besteedt Zicht op Toekomst aandacht aan de hygiëne en het onderhoud van de gebouwen en voert er gezondheidsprojecten uit.

Visie

Het geven van onderwijs is het bieden van een toekomst. Kinderen die naar school gaan, krijgen meer structuur in het leven, snappen de wereld beter en zijn beter in staat om hun eigen toekomst te bepalen.

Stichting

De Stichting heeft veel expertise opgebouwd in de bouw van scholen. Samen met de lokale overheden heeft ZOT kwalitatief goede scholen gebouwd. Niet alleen stelt de Stichting hoge eisen aan de gebouwen zelf, maar rust zij de scholen ook uit met goed lesmateriaal en besteedt zij aandacht aan de hygiëne en het onderhoud van de gebouwen. Ook heeft ZOT voorwaarden waaraan de lokale overheden moeten voldoen voor de bouw van een school in hun district: - De grond voor de school moet beschikbaar zijn en vrij op naam staan. - Men moet snel kunnen beginnen. - De lokale overheid dient nauw betrokken te zijn bij het project. - Het aantrekken van leraren en het verlenen van ondersteunende diensten valt onder verantwoording van de lokale overheid. ZOT wil dat alle Maasscholen dezelfde goede standaard hebben als Maasschool 1. Hierdoor zijn de scholen vooral in Aceh het centrum geworden van lokale gebeur- tenissen zoals sportevenementen, vergaderingen betreffende het onderwijs etc. ZOT heeft veel ervaring en expertise opgebouwd in Indonesië. Enkele bestuursleden hebben kortere of langere tijd in Indonesië gewoond. Zij kennen de cultuur en hebben een sterk netwerk opgebouwd in overheids- en business kringen.

 

Bestuur

 

Voorzitter: Christine Paauwe
Secretaris: Dr. Edith Sijmons
Penningmeester: Drs. Mienke Schaberg
Projectmanager: Santi Lisana
Projectmedewerkers: Marleen van Hilten
  Broeder Martin

 

 

Voorzitter

Christine Paauwe is vanaf het begin bij de activiteiten, in het bijzonder bij de oprichting van scholen in Indonesië, betrokken. Christine werkte enkele jaren voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Botswana. Daar leerde zij wat hulp en ontwikkelingswerk kunnen betekenen door het opzetten van een school voor verpleegkundigen. In Nederland was zij vele jaren verpleegkundig directeur van een algemeen ziekenhuis. Met haar familie verhuisde zij eind negentiger jaren naar Jakarta, Indonesië. Met de drie jaar daar en de vele bezoeken daarna heeft zij een passie voor het land gekregen. Zij heeft door de jaren heen een sterk netwerk opgebouwd bij de overheid, de zakenwereld, NGO's en vele professionals, zowel Indonesiërs als ex-pats. Zo was zij onder meer een van de initiatiefnemers voor de succesvolle restauratie en in gebruik neming van het Arsip National, een van de laatste VOC gebouwen in Jakarta. Christine is getrouwd, heeft drie kinderen en bekleedt diverse bestuurlijke functies.

Secretaris

Edith Sijmons heeft medicijnen gestudeerd. Aan het eind van haar studie heeft zij in het kader van een uitwisselingsprogramma in India gewerkt. Met het idee om naar een ontwikkelingsland te vertrekken heeft zij in dat kader assistentschappen gelopen. Tijdens het assistentschap gynaecologie werd zij door dit vak gegrepen en is zich daar verder in gaan specialiseren. Na haar specialisatie is zij in 1989 gepromoveerd. Na verdere specialisatie in de oncologie heeft zij langere tijd in het Universiteit Ziekenhuis in Utrecht als oncologisch gynaecoloog gewerkt. Daarnaast werkte zij als vrijwilliger bij SOS kinderdorpen. Momenteel studeert zij kunstgeschiedenis en is terug bij haar oude liefde, ontwikkelingswerk, via het secretarisschap bij ZOT.

Penningmeester

Mienke Schaberg studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Leiden en Amsterdam. Vanaf 1981 werkte zij gedurende 15 jaar in verschillende functies bij Elsevier-Bonaventura (thans Reed Business Information). De laatste jaren was zij als uitgever verantwoordelijk voor de zakenbladen. Vervolgens heeft zij een aantal jaren gewerkt bij het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf (NOB) als eindverantwoordelijke voor alle televisiefaciliteiten. Vanaf 1998 is zij directeur-eigenaar van Metaplan Consultants BV, een gerenommeerd executive search bureau. Daarnaast bekleedt Mienke Schaberg diverse bestuurlijke functies van uiteenlopende aard.

Projectmanager

Santi started the career path through her knowledge in financial management background in the international service oil industry. The value of professionalism is importantly respected in managing the whole process. Various assignments such as executive secretary, office manager, assistant to Financial Controller and Finance Manager supported to what she is today. The devastated tsunami right after Christmas in 2004 changed her perspective in overseeing the value of life. It started with the trust from Stichting Zicht Op Toekomst to restore the education in Lamreh, Aceh Besar by erecting a prefab school. The trust from the donors is still there. By now, 4 schools (3 in East Aceh and 1 in Jogjakarta) have been successfully built up and about thousand students are now in their way for a better future.

Projectmedewerkers

Marleen van Hilten is vanaf het eerste uur betrokken bij ZOT. Zij startte het gezondheidsproject op Sulawesi. Als KLM stewardess is zij in de gelegenheid om de projecten vaak te bezoeken. Zij geeft hygiëne en gezondheidsadviezen. Broeder Martin woont en werkt in Indonesie. Een van zijn belangrijkste taken is toe te zien op het welbevinden van kinderen in zijn parochie. Zo kan hij de meest schrijnende misstanden signaleren en doet daarbij soms een beroep op ZOT. Vervolgens coördineert hij zelf de hulp.

 

Jaarverslagen

Bericht van het bestuur over het jaar 2015

Hierbij bieden wij de jaarrekening 2015 van de Stichting Zicht op Toekomst aan.

De stichting wilde in 2015 en ook 2016 de lopende projecten blijven ondersteunen en zich voorbereiden op de opheffing van de Stichting per 1-1-2017.

Het stichtingsbestuur is in 2015 twee keer bijeen geweest. De locatie manager (Santi Lisana) in Jakarta heeft ons regelmatig van ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Er zijn door het bestuur geen reizen naar Indonesië ondernomen.  Besloten was de lopende projecten te blijven ondersteunen. 

Voorts is dit jaar besloten om tot een afronding te komen van de activiteiten van de Stichting. De projecten, met name de scholen en in bijzonder de Maasscholen in Aceh, zijn succesvol. Alle scholen zijn nu zelf supporting. De financiële ondersteuning voor studenten op Bali komt tot een afronding in 2016. In totaal gaan er ca. 750  leerlingen per jaar naar de scholen die ZOT heeft opgericht.

Het bestuur zal onderzoeken welke bestemming voor de resterende gelden het beste past in de geest van onze Stichting en hiertoe eind 2016 een besluit nemen.

Amsterdam, september 2016

Het bestuur
Christine Paauwe      voorzitter
Edith Sijmons           secretaris
Mienke Schaberg      penningmeester

Download jaarrekening 2015

Overige informatie

 

Kenmerk Belastingdienst / RSIN 8126.73.505
KvK 34171514
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
De projectmanager wordt gehonoreerd afhankelijk van gemaakte uren en onkosten

 

 

Onze sponsors