De Maasscholen in Oost Aceh

November 2011
In de loop der jaren, vanaf 2005, heeft ZOT 3 basisscholen en 1 highschool in het noorden van Oost Aceh gebouwd. Santi Lisana, onze projectmanager, heeft de 4 Maasscholen het afgelopen jaar een aantal keren bezocht.
De 4 scholen doen het goed. Het leerlingenaantal groeit. Maasschool 2 ligt in een moeilijk bereikbaar gebied. Mede daardoor is in 2011 het gewenste aantal leerlingen van 180 nog niet bereikt. De Maas highschool heeft meer leerlingen dan werd verwacht. In dit jaar meldden zich 250 leerlingen.

Het niveau van onderwijs is goed, de eisen van de overheid worden gehaald en het curriculum wordt gevolgd. De scholen scoren ruim voldoende/boven gemiddeld bij de landelijke examens. Iedere maand ontvangen de scholen een kleine toelage voor de ondersteuning van personeel. Ook wordt er jaarlijks geïnvesteerd in materiaal. ZOT blijft focussen op verbetering van onderwijs in dit gebied
Christine Paauwe is in met Santi Lisana mee geweest voor een bezoek aan de scholen. Samen met hebben zij geïnventariseerd wat er nog nodig was.

Facebook Twitter Vimeo Share to Stumble Upon More...

Onze sponsors